2006-08-23 20:19 #0 av: RolfH

Jag förstår att en majoritet av medlemmarna här även är medlem i en kattklubb. Några kanske inte är medlemmar i kattklubb för att de inte ställer ut eller föder upp skogkatt. Men hur många är egentligen medlem i SkogKattSlingan, vilket verkar vara den enda aktuella rskattföreningen för Norsk Skogkatt i Sverige. Ni andra i Skandinavien får svara på den frågan och presentera er rasring.