2010-10-14 17:35 #0 av: Labolina_73

Alla ----------- är namnet på fodret....

Hejsan alla kattälskare..

Jag Har som vissa av erredan vet en butik som säljerdjurfoder och tillbehör.
Jag fick i dagarna en brochyr om ett nytt "väldigt" bra foder (enligt tillv'rkaren givetvis men skulle vilja höra lite med er vad ni tycker om detta?

så här står det i om fodret i foldern jag fick..

Med naturen son inspirationskälla har vi tagit fram ett foder med hög andel animaliska råvaror, anpassat till utprägladeköttätare -som din katt eller hund är.

Världens mest köttrika torrfoder.

------- vision är att alla hundar och katter ska utfodras med artegen föda. Meddet menar vi att hundar och katter ska äta mat som innehållsmässigt motsvarar vad de skulle ha äriti vilt tillstånd. de är utvecklade till rovdjur och bör få en kost som anpassarför just dem.

Vi har valt att göra ett foderhelt utan spannmål och med småandra kolhydratkällor som möjligt.

Innehåll:
Fågelmjöl, hydrolyserat fågelprotein, färsk kyckling, fågelfett, potatisflingor, kycklingdigestiv, betor, torkade ägg, laxolja, bryggerijäst, cellulosa, vitaminer och mineraler.Analys:
Råprotein 40% (minst 96% animaliskt)

Råfett 23% (minst 99% animaliskt)

(Omega 3 0,98% & Omega 6 3,87%)

Växttråd 2,5%

Aska 12,5%

(Kalcium 2,17% & Fosfor 1,16%)

Vatten 7%

Kolhydrat 15%


Artegen föda
Vi tror att naturen har mycket att lära oss och borde fungera som inspirationskälla. Därför har vi försökt att göra ett kattfoder som innehåller vad din katt skulle ha ätit i vilt tillstånd. Det som framför allt utmärker en katts matvanor är att den är en köttätare. Av den anledningen har vi gjort ett foder där 86 % av råvarorna är animaliska. Av allt protein i -------- är minst 96% animaliskt och av allt fett är minst 99% animaliskt. Anslut dig i vår kamp för att katter ska äta artegen föda.

Instruktion vid byte av foder
Vid byte av foder från ett med lågt animaliskt innehåll till ett som har mycket kött i sig som Carnia kan vissa omställningsproblem uppstå. Fasa in det nya fodret under en övergångstid på 3-4 veckor för att minimera omställningsbesvär.Matsmältningen kan påverkas med lös mage som effekt. Detta är en vanlig omställningseffekt vid byte av allt foder. Rätt bakterieflora måste växa till för att hantera det nya fodrets sammansättning. Vi har adderat FOS och MOS, näring för goda bakterier, för att minimera dessa problem.Pälsen påverkas ofta. Detta gäller i synnerhet ifall du byter från ett foder med lågt animaliskt innehåll. Mekanismen är inte klarlagd men det verkar som om att hunden eller katten vet att den nu har tillgång till högvärdigt protein och därför fäller sin päls. Därefter växer en ny päls ut som är tjock och fin.

Kommentarer till receptet
När vi utvecklade receptet för ------- var det några olika aspekter som vi var tvugna att ta hänsyn till. Högst prioritet och övergripande målbild har varit att titta på lodjurets naturliga föda. Målsättning har varit att skapa ett foder med en så hög kötthalt som möjligt samtidigt som fetthalten upprätthålls på acceptabel nivå. Vi har aldrig kompromissat receptets målsättning på grund av råvarans pris utan enbart av produktionstekniska hänsyn.Varför produktion i England?

---------- tillverkas i England av den enkla anledningen att Europas modernaste fabrik ligger där. Den typ av torrfoder vi har skapat finns det tyvärr ingen svensk fabrik som är i närheten av att kunna producera.Varför potatis och betor?

Detta är tyvärr en produktionsteknisk hänsyn. Stärkelsen används för att binda ihop foderkulan. Vi hade självklart helst varit helt utan dessa ingredienser och vi har gjort allt vi kunnat för att hålla dess mängd på ett absolut minimum.Varför cellulosa?

Vi har en cellulosamängd på 0,44%i -----------, den ingår som en del av fibermängden i analysen, detta för att försäkra oss om att matsmältningen ska fungera fullt ut. Bland annat kan fiber ha en positiv effekt för att underlätta nedbrytningen av hårbollar.Varför hydrolyserat fågelprotein?

Hydrolyserat fågelprotein har högre proteinhalt och lägre mineralhalt än fågelmjöl. Framförallt har kalciumhalten varit prioriterad att hålla nere. Med hydrolyserat fågelprotein kan vi göra det utan att tillföra vegetabilier. Det hydrolyserade fågelproteinet tillika fågelmjölet vi använder kommer uteslutande från hönsfågel. I detta fall innebär det kyckling och höns men det kan finnas spår av kalkon. Inga andra källor har använts till dessa ingredienser.Varför så hög nivå av magnesium och aska (mineral)?

----------- innehåller aska i nivåer som är jämförbara med flera vilda bytesdjur. Tabellerna nedan ger en indikation på värden för några tänkbara bytesdjur. Vi vill understryka att nivåerna i ---------- ligger i paritet med, eller under vad som kan vara fallet i flera möjliga bytesdjur.Magnesiumhalt (angivet som procent av torrvikten)

Namn
Latin
Mg
ref.

Kanin
Oryctolagus cuniculus
0,18%
1

Råtta (medium)
Rattus norvegicus
0,18%
2

---------- Original
0,14%

Mus (medium)
Mus musculus
0,13%
2

Piplärka
Anthus pratensis
0,13%
3

Hamster
Mesocricetus auratus
0,12%
4Aska (angivet som procent av torrvikten)

Namn
Latin
Aska
ref.

Hjort (Nyfödd)
Odocileus virginianus
17,9%
3

Hare
Lepus americanus
17,5%
5

Mus (medium)
Mus musculus
17%
6

Råtta (medium)
Rattus norvegicus
15,9%
6

---------- Original
13,5%

Sork
Microtus pennsylvanicus &
13,5%
5

Clethrionsmys gapperiMvh Linda