2010-11-22 23:57 #0 av: MH

Hej alla,

Ni glömmer väl inte att skicka in era titelkatter till nästa nummer av Skogisen? Ange kattens titel, namn och färg, ägare samt när och var titeln togs i ett mail till redaktion@skogkattslingan.com

Maila in din titelkatt redan idag då vi snart går i tryck.

Hälsningar

redaktionen, Skogisen