2006-08-02 14:17 #0 av: RolfH

En Norsk Skogkatt kan ha nästan vilken färg som helst. En del har färger utan vitt, en del är helvita och andra har olika mängder vitt i pälsen. För att tala om vilken färg och vilket mönster en katt har använder man olika beteckningar enligt en standard, EMS-kod. Koden för Norsk Skogkatt är NFO, vilket står för engelskan "Norwegian Forest Cat". NFO följs sedan av en eller flera bokstäver för färgen och ev beteckning för mönster. Vi ska gå igenom dessa färg- och mönsterbeteckningar nedan.

 

Färgbeteckningar

Beteckning

Färg

n
a
d
e
f
g
y
s
t
w
x

Svart (brun)
Blå
Röd
Creme
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd
Golden
Silver
Amber
Vit
Ännu ej godkänd färg

Beteckningen n står för färgen svart.
NFO n betyder svart Norsk Skogkatt.

Exempel på andra koder:
NFO d betyder röd Norsk Skogkatt
NFO w betyder helvit Norsk Skogkatt osv

Beteckningarna för golden, silver och amber står alltid tillsammans med en annan färgbeteckning.
NFO ns betyder svartsmoke Norsk Skogkatt. (En icke-mönstrad silverkatt kallas för smoke)

Mönsterbeteckningar

Beteckning

Mönster

01
02
03
09
21
22
23
24
25

Van
Harlekin
Bicolor
Vitt - obestämd mängd
Agouti
Tabby
Tigré
Spotted
Tickad

Beteckningarna 01, 02, 03 och 09 används för alla katter som har vitt i pälsen. Den används dock inte för helvita katter, som betecknas med färgkoden w.

Exempel på koder:
NFO n 09 betyder svart-vit Norsk Skogkatt
NFO d 09 betyder röd-vit Norsk Skogkatt
NFO f 09 betyder svartsköldpadd-vit Norsk Skogkatt
NFO g 09 betyder blåsköldpadd-vit Norsk Skogkatt
NFO ds 09 betyder rödsmoke-vit Norsk Skogkatt

Beteckningarna 21-25 används för att tala om vilket mönster katten har i pälsen. De katter som inte är mönstrade kallas för solida. En svart katt har alltså en solid färg. De katter som är mönstrade kallas för agouti. De olika typer av mönster som finns är tabby, tigré, spotted och tickad.

Exempel på koder:
NFO n 09 24 betyder svartspotted-vit Norsk Skogkatt, men man brukar säga brunspotted-vit.
NFO n 09 23 betyder svarttigré-vit Norsk Skogkatt, men man brukar säga bruntrigré-vit.
NFO n 09 22 betyder svarttabby-vit Norsk Skogkatt, men man brukar säga bruntabby-vit.
NFO f 09 22 betyder svartsköldpadd-vit Norsk Skogkatt
NFO ns 22 betyder svartsilvertabby Norsk Skogkatt
NFO fs 09 23 betyder svartsköldpaddsilvertigré-vit Norsk Skogkatt
NFO d 09 23 betyder rödtigré-vit Norsk Skogkatt.
NFO e 22 betyder cremetabby Norsk Skogkatt
NFO ay 24 betyder blågoldenspotted Norsk Skogkatt.

Ställ gärna frågor angående färger här på forumet.

Källa: Skogkattslingan + EMS-listan

Av: RolfH

Datum för publicering

  • 2006-08-02