2006-11-03 22:10 #0 av: RolfH

Föreningen är genom SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund), ansluten till FIFe (Fédération International Féline d´Europe).

Föreningens ändamål är:


# att arbeta för vidgad förståelse för och uppskattning av katten som sällskapdjur.


# att inom sig samla enskilda medlemmar som vill arbeta för raskattens fortsatta utveckling genom anskaffande av
förstklassigt avelsmaterial, fortbildning genom att följa nya rön på det genetiska området samt ha en strävan att bibehålla eller förbättra raskattaveln.


# att motarbeta all avel och uppfödning som bedrivs i uppenbart profitsyfte och/eller ingen strävan att bibehålla eller förbättra rasens standard.


# att stödja utbildningen av nya domare.


# att lämna fortlöpande information till medlemmarna om kattens rätta vård och skötsel.


# att verka för en aktiv utställningsverksamhet.


# att i ovan nämda syfte, i största möjliga utsträckning samarbeta med likasinnade organisationer inom och utom Sverige, allt i överensstämmelse med vad som sägs i klubbens,  SVERAKs och FIFes stadgar

Relaterade länkar

Av: RolfH

Datum för publicering

  • 2006-11-03