2006-11-02 20:53 #0 av: RolfH

Ja, katter kan smittas av fågelinfluensa. Det är sällsynt, men det finns en liten risk för smitta om katten äter infekterade fåglar. Det har man sett vid pågående utbrott och i vetenskapliga studier där man avsiktligt infekterat katter med H5N1-viruset för att studera sjukdomen.

Vid organiserade försök, där ett fåtal katter medvetet infekterats, har man visat att katter kan smitta varandra. Det har gjorts under laboratorieförhållanden och det är oklart om katter skulle kunna utsättas för tillräckligt stora doser virus i naturen för att infekteras och föra smittan vidare.

På ön Rügen i Tyskland har man hittat enstaka döda katter som varit smittade med fågelviruset H5N1. Även i Österrike har man påvisat viruset hos enstaka katter som har befunnit sig i närkontakt med flera smittade fåglar i ett djurhem. Något utbrott av fågelinfluensa enbart bland katter har dock aldrig förekommit. Fågelinfluensa är i första hand en fågelsjukdom.

Skulle katten komma in med en fågel bör man ändå ta hand om fågeln under goda hygieniska rutiner, genom att använda handskar och tvätta händerna ordentligt efteråt.

Måste jag hålla min katt inomhus?

Risken för att katter smittas av fågelinfluensa är liten. Katten kan hållas ute på vanligt vis. Endast inom smittförklarat område rekommenderar myndigheter att katterna ska hållas inomhus. Orsaken är framför allt att katter inte ska skrämma iväg eventuellt smittade fåglar till andra områden.

Risken att katter infekteras i områden utan känd smitta, även i så kallade skydds- och övervakningsområden, är mycket liten. Läs Jordbruksverkets information om skydds- och övervakningsområden.

 

Kan jag vaccinera min katt eller hund mot fågelinfluensa?

Nej, det finns inget vaccin mot fågelinfluensa för katt eller hund.

Vilka symptom visar smittade katter?

Vid vetenskapliga försök där katter medvetet har smittats, har djuren visat symptom i form av feber, trötthet och ansträngd andning. Det är dock inte klarlagt om katter visar symptom efter att ha smittats genom att äta döda eller sjuka fåglar.

Det är alltid lämpligt att kontakta veterinär när katter är sjuka, oavsett sjukdomsmisstanke. Det finns inget botemedel för fågelinfluensa hos katt, men det finns stödjande behandling.

Vad ska jag göra om min katt blir sjuk?

Som djurägare ska man alltid söka hjälp hos veterinär om ens katt blir sjuk.


Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

Relaterade länkar

Av: RolfH

Datum för publicering

  • 2006-11-02