2006-10-22 13:37 #0 av: RolfH

SNRF står för Sveriges Nya Raskattförening. Denna föreningen startade 1965 och samarbetar med övriga oberoende kattklubbar. SNRF är den äldsta och en av de nordligaste av dessa Independentföreningar. Föreningens säte är i Uppsala men har medlemmar från hela Sverige

SVERIGES NYA RASKATTFÖRENING bildad 1965 - SNRF - är den äldsta av de oberoende (= fri från alla slags överordnade förbund) kattklubbarna i Skandinavien och samarbetar med Europas många Independentklubbar, Cat Fanciers Federation, CFF, i USA samt med GCCF i England.


SNRF befrämjar gott kamratskap i djurvänlig anda.


SNRF arrangerar föreningsmöten och klubbträffar. På föreningsmötena, vårt högsta bestämmande organ, behandlas sådana ärenden som kräver medlemmarnas godkännande. På klubbträffarna tar vi upp ämnen som genetik, katthälsovård, pälsvård, uppfödarinformation, har assistentutbildningar m.m.

 

SNRF arrangerar minst en utställning varje år, och våra medlemmar deltar i utställningar som arrangeras av de övriga Independentklubbarna i Sverige och Norge. Vi bjuder in internationella domare till våra utställningar för att få så varierande bedömningar som möjligt av våra katter.


Föreningens medlemmar deltar också i det praktiska arbetet på och runt våra utställningar, vilket bidrar till att stärka sammanhållningen i föreningen.

SNRF skickar ut information av olika slag genom utskick, bl.a med hjälp av vår medlemstidning Mästerkatten, som ges ut fyra gånger per år.

SNRF verkar för god katthållning och vill motverka djurplågeri.
Vårt samhälle har under årtiondena radikalt förändrats. Katten används inte så ofta nu som nyttodjur, utan den har mer och mer blivit ett uppskattat sällskapsdjur, och som sådant går dess värde inte att uppskatta i pengar.


Den har blivit en underbar kamrat för många ensamma människor i vår moderna värld. För många barn, som inte längre kommer i kontakt med djur på ett naturligt sätt, är den en trofast vän - därmed har också vår skyldighet att ta ansvar för, och sköta om vår vän på bästa sätt ökat. Därför vill SNRF arbeta för att ytterligare höja kattens status som sällskapsdjur och bilda opinion mot dålig katthållning.

Genom insändare i dagspress, information på utställningar samt ekonomiska bidrag till kastrering av huskatter vill vi göra detta.

Vi anser:
att alla katter, oavsett härstamning, har rätt till en god omvårdnad, bra mat, regelbunden veterinärvård samt ett kärleksfullt hem.

* att man inte låter huskatter para sig och få ungar. Det finns redan tillräckligt många oönskade huskatter.

* att man håller katter i tätbebyggda områden inomhus eller i band. Inga andra djur tillåts springa vind för våg i städerna.

SNRF stambokför raskatter och verkar för en sund raskattavel.

Till oss kan du vända dej om du vill ha hjälp och råd i frågor som gäller avel och registrering av raskatter. Erfarna uppfödare kan hjälpa dig välja lämpliga avelsdjur. Av vår stamboksansvarige kan du få information om hur du går till väga för att få din katt registrerad, hur du skaffar uppfödarnamn m.m.

Av kunniga medlemmar kan du få information om för- och nackdelar med olika raser, deras skötsel, temperament samt var Du kan komma i kontakt med en uppfödare av den aktuella rasen. Du kan också få hjälp med frågor som rör köp och försäljning av raskatt eller raskattunge.

Tänk på att det är vi människor som bär ansvaret för att katten inte blir en marodör i markerna. Dess jaktinstinkt är medfödd, och det är vår skyldighet att se till att den inte utsätts för frestelser att jaga.

 

 

Källa: SNRF;s Hemsida

Relaterade länkar

Av: RolfH

Datum för publicering

  • 2006-10-22