2006-10-22 14:32 #0 av: RolfH

JÄRVA KATTKLUBB är ansluten till SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund. SVERAK är i sin tur anslutet till FIFe, Féderation International Féline d'Europé, dit även de flesta europeiska länder hör.

SVERAK sköter stambokföring, utställningsdatum och "servar" samtliga klubbar och deras medlemmar. På årsmötet som avhålls under mars månad varje år deltar de flesta klubbar med sina delegater.

JÄRVA KATTKLUBB har som ett av sina mål att arbeta för god katthållning, vad gäller både registrerade och icke registrerade katter. Du är alltså välkommen som medlem även om du inte avser att ställa ut eller tänker hålla på med raskattavel.

MEDLEMSKAP - Medlem i JÄRVA KATTKLUBB blir du efter godkännande av styrelsen. Medlemsavgiften, som bestäms på årsmötet, betalas in på klubbens postgirokonto 441 14 31-2. Medlemskap löper per kalenderår.

Om du tidigare varit medlem i en SVERAK-ansluten klubb måste du meddela oss detta. Enligt SVERAKs stadgar måste den nya klubben göra en förfrågan hos den tidigare, att man har reglerat sina ekonomiska mellanhavanden med densamma.

RÄTTIGHETER - Som medlem i JÄRVA KATTKLUBB får du klubbens stadgar, och SVERAKs tidskrift Våra Katter. Klubbmöten, medlemsmöten mm anordnas vid ett antal tillfällen. Inbjudan finns på hemsidan eller skickas separat.

Du kan annonsera på vår hemsida om du har uppfödning och/eller kattungar till salu.

Du har rätt att skicka in motioner till klubbens årsmöte om du vill förändra något i klubben, SVERAK eller FIFe. Årsmötet avhålles i början av året och kallelse finns på hemsidan eller skickas ut separat.

SKYLDIGHETER - Som medlem i JÄRVA KATTKLUBB är du skyldig att följa klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar.

 

 

Källa: Järva Kattklubbs Hemsida

Relaterade länkar

Av: RolfH

Datum för publicering

  • 2006-10-22